Tea Time

 

TIS015-Wedding Favors Timer
TIS015-Wedding Favors Timer
S$6.90  S$6.21
Save: 10% off
TT099--Wedding Favors Butter Spreader
TT099--Wedding Favors Butter Spreader
S$3.90  S$3.51
Save: 10% off
TT101--Wedding Favors Tea Infuser
TT101--Wedding Favors Tea Infuser
S$2.10
TT103--Wedding Favors Tea Measuring Spoon
TT103--Wedding Favors Tea Measuring Spoon
S$3.20
TT105--Wedding Favors Sugar Tongs
TT105--Wedding Favors Sugar Tongs
S$3.80  S$3.42
Save: 10% off
TT106--Wedding Favors Fruit
TT106--Wedding Favors Fruit
S$3.30  S$2.97
Save: 10% off
TT109--Wedding Favors Sugar Pot
TT109--Wedding Favors Sugar Pot
S$6.90
TT110--Wedding Favors Tea Honey Pot
TT110--Wedding Favors Tea Honey Pot
S$9.90
TT122--Wedding Favors Teaspoon
TT122--Wedding Favors Teaspoon
S$2.10